İletişim

İletişim Formu

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında; Kalkınma için İnovasyon Derneği’nin Sosyal Zincir adlı projesinde bildirim amacıyla alınan verilerine ilişkin VERİ SAHİPLERİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİNİ